Ruka

26. června 2007 v 16:04 | Mich@l |  Aktuálně na blogu
(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.·´
.....l-_-_-_-_-_-
.....l-_-_-_-_-_-
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa


Komentáře

1 januska januska | Web | 26. června 2007 v 17:19 | Reagovat

soutez o nej blog uz zacala shanej si hlasky

2 zuzka zuzka | 15. listopadu 2007 v 14:47 | Reagovat

umění

3 Pospak_D Pospak_D | 24. listopadu 2007 v 16:41 | Reagovat

Tos okopčila na travianu co?

4 mike mike | 18. prosince 2007 v 18:20 | Reagovat

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´

´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´

´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´

´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´

´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´

´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´

´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´

´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´

´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´

´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´

´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´

´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´

´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´

´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´

´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´

´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´

´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´

´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´

´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´´¶¶¶´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

5 MatEEEs MatEEEs | 2. února 2008 v 11:38 | Reagovat

______$$$$$$$$$$$$$$______

_____d$$$$$$$$$$$$$$b_____

_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____

____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____

____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____

____$$$$"_"$$$$"_"$$$$_____

_____$$F___4$$F___4$$_____

_____´$F___4$$F___4$"_____

______$$___$$$$___$P______

______4$$$$$"^$$$$$%_____

_______$$$$F__4$$$$_______

________"$$$ee$$$"________

________._*$$$$F4_________

_________$_____.$_________

_________"$$$$$$"_________

__________^$$$$___________

_4$$c_______""_______.$$r_

_^$$$b______________e$$$"_

_d$$$$$e__________z$$$$$b_

4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r

_""____^*$$$be$$$*"____^"_

__________"$$$$"__________

________.d$$P$$$b_________

_______d$$P___^$$$b_______

___.ed$$$"______"$$$be.___

_$$$$$$P__________*$$$$$$_

4$$$$$P____________$$$$$$

6 skic skic | 4. února 2008 v 19:07 | Reagovat

................... .. ... /´ /)

.................... ..,../? ..//

.................... ..../... ./ /

.................... ..,/? ..//

.................... ./... ./ /

............./´?/' ...'/´?`•¸

........../'/.../... ./... ..../¨?\

........('(...´(... ....... ,~/'...')

.........\.......... ..... ..\/..../

..........''...\.... .....? . _.•´

............\....... ..... ..(

7 skic skic | 4. února 2008 v 19:08 | Reagovat

╔╗╔═╦╗

║╚╣║║╚╗

╚═╩═╩═╝  hehe:D

8 DestrOyer DestrOyer | 4. března 2008 v 10:23 | Reagovat

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´c¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´c¶¶´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´¶¶´1¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶o´7¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´c¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´¶¶´o¶´´´1co¶¶¶¶1´´´´´´¶¶¶¶oc1´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´¶¶o¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶o¶7´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´

´´´´¶¶o´´´´´´´¶o´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶o´´¶7´´´´´´o¶¶$´´´

´´´¶¶7¶¶´´´´´1¶´´´o¶¶¶¶¶¶´´´7´7´´´o¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶1c¶7´´

´´7¶´´´¶¶´´´´1¶´´´´´ooo´´´´¶¶7¶¶´´´´ooo´´´´´¶$´´´´¶¶´´´¶$´´

´o¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´$¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶o´

¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´$¶¶¶¶¶¶o´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

´´ooo1´¶¶¶¶¶´´´´´´¶1¶o¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶o´´´´´¶¶¶¶¶1´ooo´´

´´´´´´´´´´7¶¶¶¶o´´¶o¶´¶¶´´´´´´´´´´´o¶´¶1¶´´o¶¶¶¶o´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶´¶´´¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´o1´¶¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´$¶´¶o´¶´¶o7¶oo¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´o¶´¶´¶¶´¶´¶o´¶´¶¶´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´1¶´´´o¶¶¶¶o¶o¶¶¶¶o´´´¶o´$¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´

´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´

´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶o¶¶¶o´´´´´´´´´´¶¶´´´

´´´´¶¶¶´´´´´1¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶o´´´´´¶¶¶´´´´

´´´´´´¶¶´´´¶¶c´´´´´´´´´´´7$¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´7¶¶´´´¶¶´´´´´

9 DestrOyer DestrOyer | 4. března 2008 v 10:24 | Reagovat

Nak se to zcvrklo :D

10 Kamila Kamila | 27. března 2008 v 20:24 | Reagovat

Tak jako malí borci tady :-D

11 Skic Skic | 23. dubna 2008 v 20:43 | Reagovat

-____ _______,ad888888888888888888888888a ,

-_______ __,a888888888888888888888888888888,

- ____ ___,8888"""___""P8888888888888887888888b,

-_ ______d888__________`""P8888888888888888888,

-_ _____,88888b________________""888888888888888

-______d88P°""__,,,,,,,________________'""88888788888b

-______8888e888888888888b____________"88888888888,

-______888888888888888888888"_________,8888888888b

-______(8888888888888888888b,_________,88888888888d

-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888

-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b

-__ ____88888888888888888888888__.;8_^^^^-_(88888888

-______8888888888888I"8888888P__,8" ,aaa,___888888 8

-______888888888888I:8888888"__,8"_( `b8d'____(88888 )

-______Y8888888888I'888888P'__,8) ._.,_________88888 '

-______`88888888I"__8888P'___,8"_ ___\________88888

-_______8888888I'___888"___,8"__(.____.)______,8888b

-___ ___Y8888I"_____"88,__,8"_______________,888888

-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)

-_______(88I'__________",(8"___ eaaaaaa,___,888888

-______,8I"____________,8( ____ "eeeee"___,8888888

-_____,8I'____________ (888a___________,88888888)

-____,8I'____________,8 88888,_______,8888888888

-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'8888888888'

-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888,

-__8I'____________,8""8888888 88a____"88888888a,

-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888a;,

-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888a,,,

-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma;.,

-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,

-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a

-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b

-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)

-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8

-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8

-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,

-______` 8I____,I' _______________________`8_"88'___________"8,

- ______'8I____(8__________,aaa,___________8__88,____________"8,

-______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,

-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________;8,

-___ __888I___"8,___________"""____________8___________________((88B

-_____8888,____I8,_______________________,;8I __________________((8V

-____,8888I_____qb,_____________________,,8'8,,__________________"8"

-_ ___d88888,____"Pb___________________,,8'"-`8,_________________,8"

-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,_____________ _,8"

-____8888888,______ `Iba._____________,aP"_____`8a___________a8"

-____8888888I,________""I8bmmmmmdP"__________"8a_______ ,8"

-____(8888888I,___________"""""""""_____.__ _________"8mmmP"

-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8""

-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"

-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8, ____8)

-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'

- _______________`8I,____________,8I'___________I8___:8

-________________`8I__________,8I'___________ __`8__ (8

-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;

-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,

-________________.8I_____,8' _______________________ 8"8,

-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,

-____________ ___.8I'______________________ _________'8,`'8,

-___ ____________(PI____________________________ ____`8,` 8,

-______________(RI'__._______________@@_______. _____"b__8,

-_____________.BI'_______,I__________@@'________8I ____"a__`8,

-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,

-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,

-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,

-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,

-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8

-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;

-________(8'____ _______________________.8"_________ ___(8----8)___ 8I

-________8I______:____________________:_________ ______ 8__(8 __ :8

-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8l8 ___8

-_______8I________`V ,______________,8___________________`8l8___;8

-_______8'__________Va,_________,a8'_____________________`8I__ ,8'

-______ 8l____________V8baaaaad88'_________ _____________8'__,8'

-______ 8l_____________ V88888888'_______________________8__,8'

-______ 8l ______________V888888"_______________________d'_ ,8 '

-______ 8l__ _____________V8888"_________________ _______8_8'

-______ 8l________________"V88'_______ __________________"8"

-______ '8|________________ V8_________________________ __8

-_______ 8I________________,8'__________________________ d)

-_______ '8,_______________d8__________________________,8

- ________(b_______________8'_________________________,8'

-_________8,_____________dP_________________________,8'

-_________(b_____________8'_________ _______________,8'

-__________8,___________d8________________________,8'

-__________(b___________8 '_______________________,8'

-___________8,_________a8_______________________,8'

-___________(b____ _____8'______________________,8'

-____________8,_ ______,8______________________,8'

-____________(b _______8'_____________________,8'

-_____________8 ,_____,8_____________________,8'

-_____________(b _____8'____________________,8'

-______________8,_ __l8____________________,8'

-______________(b__ ,8 '___________________,8'

-_______________8,, 8l___________________,8'

-_______________I8I8'__________________,

12 miIki(gladiatus) miIki(gladiatus) | 15. června 2008 v 1:27 | Reagovat

Hele vy lamy já adminovy dovolil aby nám to okopčil z naší gildy z gladiatusu a ne z travianu jo tak klid.tady je to:Znaky

13 miIki(gladiatus) miIki(gladiatus) | Web | 15. června 2008 v 1:28 | Reagovat

Tady je odkaz na schéma naší gildy:http://s4.gladiatus.cz/game/c.php?uid=85700

14 Michalka Michalka | 29. srpna 2008 v 7:55 | Reagovat

(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)

*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´

¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤ MTMR ·.¸¸.·´¯`·.¸¸.☆♡

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬♥´¨)

¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)

(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥☆(◕‿◕)♡☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.✿

*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ ♡♡

¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤ MTMR

15 Mich@l (admin) Mich@l (admin) | Web | 29. srpna 2008 v 7:58 | Reagovat

miIki(gladiatus): ta moje ruka neni z gladiatusu ani z travianu ale z komentáře který někdo psal a dal tam do toho tuhle ruku a to ostatní nwm

16 Mrs. Koko Mrs. Koko | 17. října 2008 v 15:18 | Reagovat

......ღღღღღღ......................ღღღღღღ

..ღღღღღღღღღ............ღღღღღღღღღ

ღღღღღღღღღღღღ....ღღღღღღღღღღ

ღღღღღღღღღღღღღ.ღღღღღღღღღღ

..ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

....ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

........ღღღღღღღღღღღღღღღღღ

..............ღღღღღღღღღღღღღ

....................ღღღღღღღღღ

........................ღღღღღღ

...........................ღღღღ

............................ღღღ

.............................ღღ

..............................ღ

............................ღ

.........................ღ

......................ღ

..................ღ

.............ღ

.........ღ

......ღ

....ღ

......ღ.......................ღ....ღ

..........ღ..............ღ...............ღ

..............ღ......ღ.....................ღ

...................ღ........................ღ

................ღ.......ღ..............ღ

..............ღ.............ღ....ღ

.............ღ

...........ღ

..........ღ

.........ღ

.........ღ

..........ღ

..............ღ

...................ღ

..........................ღ

...............................ღ

.................................ღ

.................................ღ

..............................ღ

.........................ღ

..................ღ

.............ღ.........ღ

.....ღ

...ღ

.ღ.............................ღ....ღ

ღ..........................ღ...........ღ

.ღ......................ღ................ღ

..ღ...................ღ..................ღ

...ღ....................................ღ

.....ღ................................ღ

........ღ.........................ღ

...........ღ...................ღ

..............ღ..............ღ

..................ღ.......ღ

.....................ღ..ღ

17 Srdíško Srdíško | 2. února 2009 v 6:22 | Reagovat

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥...................................................................................................................................♥

♥..............................Miluji tě............................................Miluji tě.................................♥

♥.......................Miluji tě, Miluji tě............................. Miluji tě, Miluji tě..........................♥

♥..................Miluji tě, Miluji tě, Miluji.................... tě, Miluji tě, Miluji tě, Mi....................♥

♥..............luji tě, Miluji tě, Miluji tě, Mi...............luji tě, Miluji tě, Miluji tě, Milu...............♥

♥...........ji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě......... Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji............♥

♥........tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Milu.....ji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Milu.........♥

♥......ji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě.......♥

♥.....Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji......♥

♥...tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Milu....♥

♥...ji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Mil....♥

♥...uji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, M...♥

♥...iluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě,M...♥

♥...iluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě,M...♥

♥.....iluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě,....♥

♥.......Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Milu.......♥

♥..........ji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Milu..........♥

♥..............ji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě,.............♥

♥..................Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě,.................♥

♥......................Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Mi.......................♥

♥............................luji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji .............................♥

♥..................................tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, Mi..................................♥

♥.......................................luji tě, Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, .........................................♥

♥.............................................Miluji tě, Miluji tě, Miluji tě, .............................................♥

♥.................................................Miluji tě, Miluji tě, Mi....................................................♥

♥.....................................................luji tě, Miluji tě,.......................................................♥

♥...........................................................Miluji tě,............................................................♥

♥..............................................................Miluji..............................................................♥

♥................................................................tě.................................................................♥

♥....................................................................................................................................♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

18 Michal Michal | 18. dubna 2010 v 10:42 | Reagovat

__我愛你_我愛你___我愛你_我愛你
_我愛你_我愛你_____我愛你_我愛你
我愛你  ____我愛你_我愛你____我愛你
我愛你_______我愛你______我愛你
_我愛你______我愛你_____我愛你
__ 我愛你_____________我愛你
____我愛你_________我愛你
_____我愛你_______我愛你
_______ 我愛你___我愛你
________我愛你_我愛你
___________我愛你
___________我愛你

19 Sora Sora | 21. dubna 2010 v 15:06 | Reagovat

.............████████
.......████████████████
.....████████████████████
…██████……███████████████
.█████…….█████████████████
███……..████████████████████
███…….██████████████████████
███…….██████████████████████
████…...█████████████████████
.████…….███████████████████…………███████████
…█████……████████████████……….█████████████████
……██████…██████████████…….█████████████████████
………████████████████████ ….████████████████████████
…………██████████████████████████████████████████████
…………….████████████████████████████████████████████
…………………████████████████████████████████████████
…………………….████████████████████████████████████
……………………….████████████████████████████████
……………………………███████████████████████████
…………………………….███████████████████████
……………………………...████████████████████
……..………………….......█████████████████
……………………….............██████████████
………………………..............████████████
…........…………………………........█████

20 Sora Sora | 21. dubna 2010 v 15:11 | Reagovat

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥ /█\ ♥

╔══╗╔╗
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣you
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝

21 Michal Michal | 22. dubna 2010 v 18:13 | Reagovat

█▓.▒▒▒▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█
█▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█
██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██
.██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██
.█▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█
..█▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀...▄▓▓███████▓▒░▓█
....█▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█
......█▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█
........█▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█
........▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀
............░▀█▓▒▒░░░▓|||||||||||▓▒░░▒▒▓█▀░
...........█░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█
............█▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█
.............█▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█
.............▐█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌
...............█▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█
................ █▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓

22 hero hero | 2. května 2011 v 16:59 | Reagovat

:-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama